Europlast Sp. z o.o.

ul. Instalatorów 3
35-210 Rzeszów
NIP: 813-31-89-584

     Tel.  0 17 85 27 198
     Fax  0 17 85 27 140

     konto:
BH w Warszawie S.A.
52 1030 1582 0000 0008 0636 0007

e-mail: 
     biuro@europlast.pl            
     europlast@pro.onet.pl

 

 

Sekcja Przygotowania Produkcji

mgr inż. Ewa MACHOWSKA

Tel.  [0 17] 85 27 198 w. 107
Tel.  [0 17] 85 34 397
Fax. [0 17] 85 27 140

e-mail: e.machowska@europlast.pl

 
 

Sekcja Przygotowania Produkcji 

Tel. [0 17] 85 27 198 w. 107
Tel.  [0 17] 85 34 397
Fax. [0 17] 85 27 140 

 
     
 

 
realizacja 4n.pl